top of page

360-arviointi

Esihenkilöiden 360-arviointimme viitekehys sisältää kaikki modernin johtamisen elementit. Monet asiakkaamme ovat löytäneet omat johtamisperiaatteensa viitekehyksestämme, mutta tarpeen mukaan räätälöimme sisällön tukemaan organisaatiosi ainutlaatuisia johtamisen kulmakiviä. Meiltä saat myös vaikuttavat ryhmä- ja yksilöpurut palautteen viemiseksi käytäntöön.

360-arviointimme tarjoaa erinomaisen tuen seuraaviin tilanteisiin:

  • Johtamiskulttuurin tilannekartoitus: johtamisen vahvuudet ja kehityskohteet

  • Esihenkilöiden johtamisosaamisen kehittäminen

  • Organisaation palautekulttuurin vahvistaminen

  • Johtamiskulttuurin uudistaminen

  • Uusien esihenkilöiden perehdytys

  • Urapolut ja talent management

Working Together

360-arviointien elementit

1

Olosuhteiden arviointi

Organisaation esihenkilöiden johtamisen olosuhteet ja tilanteet voivat poiketa merkittävästi toisistaan.

Huomioimme 360-arviointien sisällössä johtamisen tilannesidonnaisuuden. Selvitämme osana arviointia, millaisena esihenkilö itse näkee  johtamisen olosuhteet. Näin saadaan syväymmärrystä siitä,

miten erilaiset ympäristöt ja tilanteet vaikuttavat johtamisessa onnistumiseen.

2

Vaikuttavuuden arviointi

Vaikuttavuuden arviointi on oleellinen osa 360-prosessiamme. Sopivan ajan kuluttua 360-arvioinnin jälkeen esihenkilö arvioi, onko hän päässyt eteenpäin omien kehitysalueidensa kanssa, mikä on edistänyt tai estänyt kehittymistä ja millaista tukea hän kaipaisi omaan kehittymiseensä. Näin esihenkilöille voidaan tarjota täsmätukea johtamiseen ja 360-arvioinnille saadaan paras mahdollinen vastine!

3

Parhailta esihenkilöiltä oppiminen

Vahvuuslähtöinen ajattelu on keskeinen osa kaikkea tekemistämme. Parhaiden esihenkilöiden analyysimme kertoo, mikä yhdistää parhaat palautteet saaneita esihenkilöitä ja mikä erottaa heidät muista. Näin koko organisaatio voi oppia ja vahvuudet vahvistuvat. Analyysi auttaa hyödyntämään johtamisen vahvuuksia kautta organisaation.

Miten voimme auttaa? Ota yhteyttä,
niin jutellaan lisää!

bottom of page