top of page

Johtamisen 360-arviointi

Johdon ja esihenkilöiden 360-arvioinnin viitekehys sisältää kaikki modernin johtamisen elementit. Monet asiakkaamme ovat löytäneet omat johtamisperiaatteensa viitekehyksestämme, mutta tarpeen mukaan räätälöimme sisällön tukemaan organisaatiosi ainutlaatuisia johtamisen kulmakiviä. Meiltä saat myös vaikuttavat ryhmä- ja yksilöpurut palautteen viemiseksi käytäntöön.

Johtamisen kehittäminen 360-arvioinnin avulla

  • Nykyisen johtamiskulttuurin tilannekuva

  • Johtamisen ja esihenkilötyön vahvuudet 

  • Keskeiset kehityskohteet

  • Esihenkilöiden johtamisosaamisen kehittäminen

  • Yrityksen palautekulttuurin vahvistaminen

  • Johtamiskulttuurin uudistaminen

  • Uusien esihenkilöiden perehdytys

  • Urapolut ja talent management

Nykyaikainen johtamisen 360-arviointi pyritään pitää kevyenä ja tiiviinä, jossa palautetta ja näkemyksiä saadaan laajemminkin, kuin vain oman työyhteisön sisältä. Esihenkilöiden ryhmäpurut tarjoavat tehokkaan tavan palautteen käsitteelemiseen ja kehityssuunnitelman luomiseen. 

Katso myös tallenne webinaarista, jossa jaamme käyttöösi parhaat oppimme onnistuneesta 360-arvioinnista!

360-arviointi vahvistaa johtamiskulttuuria.

360-arvioinnin elementit

1

Olosuhteiden arviointi

Johtamisen olosuhteet ja tilanteet voivat poiketa merkittävästi toisistaan esihenkilöiden kesken.

Huomioimme 360-arvioinnin sisällössä johtamisen tilannesidonnaisuuden. Selvitämme osana arviointia, millaisena esihenkilö itse näkee  johtamisen olosuhteet. Näin saadaan syväymmärrystä siitä,

miten erilaiset ympäristöt ja tilanteet vaikuttavat johtamisessa onnistumiseen.

2

Vaikuttavuuden arviointi

Vaikuttavuuden arviointi on oleellinen osa 360-prosessiamme. Sopivan ajan kuluttua 360-arvioinnin jälkeen esihenkilö arvioi, onko hän päässyt eteenpäin omien kehitysalueidensa kanssa, mikä on edistänyt tai estänyt kehittymistä ja millaista tukea hän kaipaisi omaan kehittymiseensä. Näin esihenkilöille voidaan tarjota täsmätukea johtamiseen ja 360-arvioinnille saadaan paras mahdollinen vastine!

3

Parhailta esihenkilöiltä oppiminen

Vahvuuslähtöinen ajattelu on keskeinen osa kaikkea tekemistämme. Parhaiden esihenkilöiden analyysimme kertoo, mikä yhdistää parhaat palautteet saaneita esihenkilöitä ja mikä erottaa heidät muista. Näin koko organisaatio voi oppia ja vahvuudet vahvistuvat. Analyysi auttaa hyödyntämään johtamisen vahvuuksia kautta organisaation.

Miten voimme auttaa? Jätä meille
yhteydenottopyyntö ja jutellaan lisää!

bottom of page