top of page
  • Writer's pictureIiro Lehtiö

Samalta viivalta? Huomioi olosuhteet 360-arvioinnissa

Työskentelen päivittäin työntekijäkokemuksen kehittämisen äärellä asiakasprojekteissamme Promenade Insightilla ja toinen suuri mielenkiintoni kohdistuu urheiluun. Olen koulutukseltani urheilujohtamisen maisteri ja mietin usein työelämän ja urheilun yhtäläisyyksiä.


Urheilussa kilpailijat asettuvat samalle lähtöviivalle, minkä jälkeen on aika selvittää, minne asti vuosien harjoittelu heidät siivittää. Arvostan urheilun armotonta asetelmaa, sillä esimerkiksi juoksukilpailuissa kaikki kilpailijat juoksevat saman matkan ja nopeimmin maaliviivan ylittänyt urheilija voittaa.


Yhdessä hyväksytyt säännöt eivät anna sijaa selittelylle ja mikäli joku juoksee toista nopeammin, on hän kyseisessä kilpailussa kyseisellä hetkellä parempi kuin hitaammin maaliviivan ylittänyt kilpailija.


Johtamisen olosuhteet saattavat vaihdella paljonkin

Resurssien ja tuen merkitys

Vanhemmiten olen kuitenkin alkanut miettimään, että vaikka lähtö- ja maaliviivat ovat kaikille absoluuttisesti samat, yksilöiden lähtökohdat kilpailuun eivät koskaan ole identtiset. Urheilijoilla on erinomaiset kyvyt asiassa, jonka kanssa he työskentelevät päivittäin, mutta lopulta hekin ovat vain ihmisiä.


Urheilijoiden suoritukseen vaikuttavat esimerkiksi käytössä olevat resurssit ja saatavilla oleva tuki. Ajatellaanpa, että yhdellä urheilijalla nämä asiat ovat hyvässä kunnossa, mutta toisella ei ole käytössään tarvittavia resursseja ja tukea.


Onko tällöin niin, että tämä toinen urheilija joutuu ottamaan ylimääräisiä askelia päästäkseen samaan tilanteeseen kuin urheilija, jolla on riittävät resurssit ja tuki käytössään? Tällaisessakin tapauksessa urheilijoita verrataan saman kilpailun avulla, mutta kenties symbolisesti toisen urheilijan maaliviiva on muutamaa askelta toisen urheilijan vastaavaa pidemmällä.


Tilanne esihenkilöiden arjessa

Työskenneltyäni henkilöstötutkimusten parissa olen huomannut, että esihenkilöiden lähtökohdat heidän saamaansa palautteeseen eivät koskaan ole identtiset. Toisella esihenkilöllä saattaa olla käytössään erinomaiset resurssit ja tehtävässä onnistumiseen vaadittava tuki, kun taas toisen esihenkilön tapauksessa näissä asioissa voi olla parantamisen varaa.


Vaikka esihenkilöitä arvioidaan samalla vastausasteikolla, voidaan ajatella, että eri tilanteista lähtevillä esihenkilöillä on eri mittainen matka saman arvosanan saamiseen.


Me Promenade Insightissa olemme tiedostaneet tämän tilanteen ja täydentäneet esihenkilöille suoritettavia 360-arviointeja kysymyksillä, joiden avulla ympäröivät olosuhteet voidaan ottaa huomioon ja huomioida eri tiimien erilaiset tilanteet.


Vaikka niin urheilussa kuin työelämässä tuloksia vertaillaan osin tarpeettomastikin keskenään, on tärkeää muistaa, että lopulta me kilpailemme kuitenkin vain omaa itseämme vastaan kehittyäksemme parhaaksi versioksi itsestämme. Lopulta mekin olemme vain ihmisiä.


Iiro Lehtiö

Iiro toimii Promenade Insightissa projektipäällikkönä. Iirolle tärkeää on sujuvan tutkimusprosessin takaaminen ja hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen.

43 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page