top of page

Lähestymistapamme

Promenade Insight Oy aloitti toimintansa nykymuodossaan, itsenäisenä tutkimusyrityksenä marraskuussa 2021. Tutkimusalan kokemusta meillä on kuitenkin jo yli 20 vuoden ajalta. Promenade Research perustettiin 1990-luvun lopussa, ja välivuosina Promenade oli osa isompaa konsernia. Olemme toteuttaneet asiakkaillemme lukemattomia henkilöstötutkimuksia, 360-arviointeja ja asiakastutkimuksia ja auttaneet kehittämisessä tutkimustiedon pohjalta.

Uuden Promenaden alkutaipaleella pysähdyimme pohtimaan lähestymistapaamme ja missiotamme syvällisesti.

Miten voisimme parhaiten auttaa asiakkaitamme kehittämään työntekijä- ja asiakaskokemusta niin, että työ olisi tuloksellista ja tuottaisi tekijöilleen hyvinvointia? Miten voimme tehdä tutkimuksesta vaikuttavaa ja auttaa löytämään asiat, joilla on suurin vaikutus organisaation kehittymiseen?

Tutkimustoimistona halusimme pohjata viitekehyksemme vankkaan teoriaan sekä mittavaan tutkimusdataamme suomalaisesta työelämästä. Organisaation tuloksellisuusnelikenttä oli ollut meillä jo pidempään osa henkilöstötutkimusten analyysia. Tuloksellisuuden näkökulma puhutteli selvästi niin johtoryhmiä, henkilöstöpäättäjiä kuin esihenkilöitä.

Toimeenpanokyky tiimin menestyksen vipuvartena

Perehdyimme myös Ria Parppein (2018) malliin toimeenpanokyvyn edistämisestä ja ymmärsimme, että toimeenpanokyky on puuttuva palikka monen organisaation toiminnassa. Vaikka yksilöt olisivat miten motivoituneita hyvänsä, ilman toimeenpanokyvyn edellytyksiä tiimissä asioiden toteutus ja muutoksenteko jäävät puolitiehen.

Tiimin toimeenpanokyvyn mittaaminen ja kehittäminen tuntui meistä johdonmukaiselta ja innostavalta. Myös työelämätrendeissä alettiin painottaa yksilölähtöisyyden sijaan tiimityötä organisaation menestyksen vipuvartena. 

 

Monella työpaikalla halutaan vahvistaa tiimien itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtajuutta. Totesimme, että pystymme auttamaan tässä tutkimuksen avulla.

Aidosti vaikuttavaa tutkimusta

Toimeenpanokyvyn kulma tarjoaa vastauksia siihen, miksi henkilöstö- ja asiakastutkimusten hyödyntäminen jää niin usein puolitiehen. Tutkimusten hyödyntämisen vaje näytti olevan koko tutkimusalan heikkous. Meistä tuntui hullulta, miksi yritykset toteuttavat tutkimuksia vuosittain miljoonien eurojen edestä ilman kunnon vastinetta rahalle.

Halusimme varmistaa, että asiakkaamme saisivat tutkimuksista entistäkin konkreettisempaa hyötyä. Ymmärrettävä ja käytännönläheinen tutkimussisältö tekee tulosten tulkinnasta vaivatonta. Tulosten näkemyksellinen analyysi, innostava tulosesittely, hyödyntämisvalmennus ja työpajat vauhdittavat kehittämistä.

EFEKTI™ – tutkimuksen ja kehittämisen viitekehys

Kehittämistyömme tuloksena syntyi EFEKTI™ - tuloksellisen työn viitekehys sekä tutkimuksen ja kehittämisen mallimme. EFEKTI™-viitekehys sisältää viisi osa-aluetta, joita mittaamme henkilöstötutkimuksessa. Laskemme tuloksista työyhteisön toimeenpanokyvykkyyden indeksin, joka kiteyttää toimeenpanon nykytilan.

Henkilöstötutkimukseen sisältyy erottavana sisältönä ​myös asiakaskokemuksen osa-alue - henkilöstön oma arvio siitä, millaisena henkilöstö näkee erinomaisen asiakaskokemuksen edellytykset osana yrityskulttuuria.

Tarvittaessa räätälöimme kyselysisällön mittaamaan asiakkaamme yrityskulttuurin elementtejä, kuten arvoja, johtamisperiaatteita, vastuullisuutta ja DEI-teemoja.

Tulosanalyysissa etsimme tilastollisin menetelmin työntekijä- ja asiakaskokemuksen avaintekijät, jolloin datasta on mahdollista löytää uskottavasti kaikkein tärkeimmät kehittämisen ajurit.

Miten voimme auttaa? Ota yhteyttä,
niin jutellaan lisää!

bottom of page