top of page

Lähestymistapamme

Meillä Promenade Insightissa on 25 vuoden kokemus henkilöstötutkimuksista, asiakastutkimuksista, 360-arvioinneista sekä johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisestä. Juuremme ovat Promenade Research -nimisessä tutkimusyrityksessä, joka perustettiin vuonna 1998. 

 

Vuosien mittaan olemme välillä olleet osa isompaa yhtiötä ja nykyisen y-tunnuksen alla olemme toimineet itsenäisenä tutkimus- ja kehittämistoimistona marraskuusta 2021 lähtien.

Olemme toteuttaneet asiakkaillemme lukemattomia henkilöstötutkimuksia, 360-arviointeja ja asiakastutkimuksia ja auttaneet kehittämään johtamista ja työyhteisöjen toimintaa tutkimustiedon pohjalta.

Aloittaessamme toimintamme jälleen itsenäisenä tutkimus- ja kehittämistoimistona pysähdyimme pohtimaan promenadelaisten kesken missiotamme ja lähestymistapaamme syvällisesti.

  • Miten voisimme auttaa asiakasyrityksiämme parantamaan työntekijäkokemusta ja johtamista yrityksen strategiaa ja henkilöstön hyvinvointia edistävällä tavalla?

 

  • Miten voimme tehdä henkilöstön, asiakkaiden ja johtamisen tutkimuksista vaikuttavia ja tuoda eri toimijat yhteisen mission ääreen?

  • Miten voimme löytää tutkimuksen avulla asiat, joilla on suurin vaikuttavuus kehittämisessä?

Tutkimustoimistona halusimme pohjata viitekehyksemme vankkaan teoriaan sekä mittavaan tutkimusdataamme suomalaisesta työelämästä.

EFEKTI-viitekehys

EFEKTI™ – henkilöstötutkimuksen ja kehittämisen viitekehys

Kehittämistyön tuloksena syntyi tuloksellisen työn viitekehys EFEKTI™, joka on samaan aikaan malli henkilöstötutkimukselle ja kehittämisen konsepti. EFEKTI™-viitekehys sisältää viisi tuloksellisen työyhteisön osa-aluetta: innostava työ, sujuva tiimityö, oppiva työkulttuuri, osallistava johtaminen ja luotettava työnantaja.  

EFEKTI™-henkilöstötutkimus mittaa näitä viittä osa-aluetta käytännönläheisesti ja antaa samalla sanotuksen tavoiteltavalle, modernille yrityskulttuurille. Moni asiakkaamme on löytänyt viitekehyksestämme uudet kulmakivet myös omalle yrityskulttuurilleen.

EFEKTI™-henkilöstötutkimukseen sisältyy ainutlaatuisena kulmana ​myös asiakaskokemuksen osa-alue - henkilöstön oma arvio siitä, millaisena henkilöstö näkee erinomaisen asiakaskokemuksen edellytykset osana yrityskulttuuria.

Toimeenpanokyky tiimin menestyksen vipuvartena

Perehdyimme uudistustyömme aikana Ria Parppein (2018) malliin toimeenpanokyvyn edistämisestä. Havaitsimme, että toimeenpanokyky on puuttuva osatekijä monen yrityksen toiminnassa.

 

Vaikka yksilöt olisivat miten motivoituneita hyvänsä, ilman toimeenpanokyvyn edellytyksiä asioiden toteutus ja muutoksenteko jäävät tiimeissä puolitiehen. Myös työelämätrendeissä alettiin painottaa yksilölähtöisyyden sijaan tiimityötä organisaation menestyksen ainesosana.

Rakensimme EFEKTI™-henkilöstötutkimukseen luotettavan ja käytännönläheisen, 12 väittämää sisältävän toimeenpanokyvyn mittarin. Toimeenpanokyvyn indeksi kiteyttää koko organisaation, liiketoimintojen ja tiimien toimeenpanon nykytilan.

 

Niin asiakkaamme kuin me itse innostuimme toden teolla toimeenpanokyvyn mittaamisesta ja kehittämisestä. Monessa organisaatiossa halutaan vahvistaa tiimien itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtajuutta. Totesimme, että pystymme auttamaan tässä tutkimuskonseptimme avulla.

Aidosti vaikuttavaa tutkimusta

Toimeenpanokyvyn malli vastaa siihen, miksi henkilöstö- ja asiakastutkimusten hyödyntäminen jää niin usein puolitiehen. Tutkimusten hyödyntämisen vaje näytti olevan koko tutkimusalan heikkous. Meistä tuntui hullulta, miksi yritykset toteuttavat tutkimuksia vuosittain miljoonien eurojen edestä ilman kunnon vastinetta rahalle.

EFEKTI-konseptin avulla voimme varmistaa, että asiakkaamme saavat tutkimuksista entistäkin konkreettisempaa hyötyä.

 

Ymmärrettävä ja käytännönläheinen tutkimussisältö tekee tulosten tulkinnasta vaivatonta. Tulosten näkemyksellinen analyysi, työpajatyöskentely ja toimeenpanovalmennus vauhdittavat kehittämistä ja auttavat keskittymään olennaiseen.

Toimeenpanokyvyn lisäksi tuotamme asiakkaillemme ison kuvan organisaation tuloksellisuudesta. Tuloksellisuusnelikenttä havainnollistaa henkilöstön nykytilan ja mallintaa avaintekijät, joilla on suurin vaikutus tuloksellisuuteen. 

Henkilöstötutkimus tuottaa analyysin henkilöstön tuloksellisuuden nykytilasta avaintekijöineen..

Tarvittaessa räätälöimme kyselysisällön mittaamaan asiakkaamme yrityskulttuurin elementtejä, kuten arvoja, johtamisperiaatteita, vastuullisuutta ja DEI-teemoja.

Tulosanalyysissa etsimme tilastollisin menetelmin työntekijä- ja asiakaskokemuksen avaintekijät, jolloin datasta on mahdollista löytää uskottavasti kaikkein tärkeimmät kehittämisen ajurit.

Miten voimme auttaa? Ota yhteyttä,
niin jutellaan lisää!

bottom of page