top of page

Yhteistyö ratkaisee onnistumisen – Kreaten henkilöstötutkimus

Infrarakentaja Kreate toteuttaa vaativia infra-alan rakennushankkeita ja työllistää noin 500 rakennusalan ammattilaista. Kreatessa henkilöstön kehittymismahdollisuudet sekä mielekkäät ja haastavat työtehtävät ovat yksi strateginen painopiste, ja laadukkaaseen lähijohtamiseen satsataan. Kreate toteutti vuoden 2023 henkilöstötutkimuksen Promenade Insightin kanssa.

Vuotuisen henkilöstötutkimuksen avulla Kreate saa tutkittua tietoa henkilöstön kokemuksista, koetuista ylpeydenaiheista ja tärkeäksi koetuista kehityskohteista. Henkilöstötutkimuksen avulla Kreate halusi myös ymmärtää asioita, joilla on suurin vaikuttavuus strategisiin työntekijäkokemuksen osa-alueisiin.


Henkilöstötutkimuskumppanin valinnassa Kreatelle oli tärkeää palveluntuottajan luotettavuus, sujuva projektiyhteistyö ja vankka tuki tulosten hyödyntämiseen. Kreaten henkilöstöpäällikkö Susanna Mäkinen kertoo henkilöstötutkimusyhteistyöstä Promenade Insightin kanssa.Vuonteensalmen silta
Vuonteensalmen silta, Laukaa. Kuva: Kreate Group


Luotettava tutkimuskumppani


Promenade Insight oli toteuttanut Kreaten henkilöstötutkimuksen myös useana aiempana vuonna, kun Promenade oli vielä osa isompaa konsernia. Kreate halusi jatkaa aiempaa hyvin sujunutta yhteistyötä Promenaden tiimin kanssa.


”Promenadesta tuli heti ensimmäisistä tarjousvaiheen keskusteluista tunne, että Promenaden tiimi haluaa tehdä asiat hyvin ja toteuttaa henkilöstökyselyn, josta on meille aidosti hyötyä”, Susanna Mäkinen toteaa. Toimialan tuntemus ja tutkimuskumppanilta saatava tuki olivat Kreatelle tärkeitä asioita palveluntuottajan valinnassa ja Promenade pystyi vastaamaan näihin odotuksiin.


"Henkilöstötutkimusyhteistyöstä Kreatelle jäi Promenaden kanssa tunne luotettavuudesta. Aikataulut, organisaation taustatietojen paikoilleen laittaminen ja nopea tuki sujuivat kaikki erinomaisesti. Analyysimateriaali oli erittäin hyödyllinen ja toimenpidesuositukset oli selkeästi kerrottu." -Susanna Mäkinen, henkilöstöpäällikkö, Kreate

Henkilöstökysely kuuntelun välineenä


Kreatelle oli tärkeää onnistua henkilöstötutkimuksessa, ja yritys halusi panostaa erityisen hyvin henkilöstökyselyn viestintään ja tiedonkeruuvaiheeseen.


”Halusimme varmistaa, että mahdollisimman monen ääni tulee kuuluviin henkilöstötutkimuksessa. Esihenkilöt kannustivat upeasti tiimejään vastaamaan ja vaikuttamaan tätä kautta asioihin. Lisäksi henkilöstö- ja viestintätiimimme jalkautuivat suoraan työmaille, tarjoten henkilöstölle mahdollisuuden vastata henkilöstökyselyyn paikan päällä”, Mäkinen kertoo.


Työmaakäynneillä henkilöstölle kerrottiin, että henkilöstökysely tehdään henkilöstöä varten ja että jokaisen mielipide kyselyssä on tärkeä. ”Tämä innosti ihmisiä vastaamaan ja vastausprosentti kasvoi hienosti edellisestä henkilöstötutkimuksesta”, Mäkinen toteaa iloisena.


Ilahduttavia tuloksia


Kyselyvaiheen jälkeen Promenaden seniorikonsultit valmensivat Kreaten esihenkilöt tiimipurkuihin, josta tulosten hyödyntämisvaihe lähti rullaamaan mukavasti. Henkilöstö arvosti avointa keskustelua ja toi tiimipuruissa esiin mielipiteitä ja konkreettisia kehitysehdotuksia. Yhdessä todettiin, että pienilläkin parannuksilla voidaan saada aikaan isoja vaikutuksia.


Henkilöstötutkimuksen tuloksetkin ilahduttivat: henkilöstön halukkuus suositella Kreatea työnantajana on korkealla, ja yksiköiden välinen yhteistyö oli parantunut edellisestä henkilöstötutkimuksesta. Positiivinen tuloskehitys kannustaa jatkamaan kehittämistä.


Vinkit henkilöstötutkimukseen


Henkilöstötutkimusta suunnitellessa Mäkinen kehottaa pohtimaan kahta asiaa: mitä tutkimuksella halutaan saada selville ja mitä sillä halutaan saada aikaan. Kyselyn kysymykset tulee miettiä huolella, ettei tutkimus tuota tarpeetonta tietoa. Palveluntuottaja on tärkeää perehdyttää toimialaan ja yrityksen ominaispiirteisiin.

 

Kaikkein tärkeintä onnistuneessa henkilöstötutkimuksessa on vaikuttavuus eli se, että tulokset käydään oikeasti läpi ja toimenpiteet toteutetaan. Mäkinen korostaa tutkimuksen tilaajan ja tutkimusyrityksen välistä yhteistyötä ja molempien panosta onnistumiseen.


Henkilöstötutkimusyhteistyöstä Kreatelle jäi Promenaden kanssa tunne luotettavuudesta. Aikataulut, organisaation taustatietojen paikoilleen laittaminen ja nopea tuki sujuivat kaikki erinomaisesti. Analyysimateriaali oli erittäin hyödyllinen ja toimenpidesuositukset oli selkeästi kerrottu.


Kiitos Kreatelle erinomaisesti sujuneesta tutkimusyhteistyöstä!

Miten organisaatiosi hyötyisi vastaavasta ratkaisusta?
Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

bottom of page