top of page
Joel Novamo

Joel Novamo

linkedin_edited_edited.png

Insight Architect

Hei vaan, olen Joel ja aloitin Promenaden teknisessä arkkitehtitiimissä tammikuussa 2022. Osana arkkitehtitiimiä olen mukana vastaamassa projekteihin liittyvien datarakenteiden muokkaamisesta ja organisoinnista. Tehtäviini kuuluvat myös muut yleiset tekniset toteutukset ja ongelmanratkonnat, jotka liittyvät projektien sulavaan toteutukseen.

Innostavinta työssäni on ne inspiraation hetket, jotka tulevat vastaan aina kun pääsee näkemään miten uudet asiakkaiden toiveet ja Promenaden tekniset toteutukset tapaavat toisensa. Nämä hetket usein johtavat ratkaisuihin, jotka tukevat uusia näkemyksiä datan raportoinnissa, ja jotka loppujen lopuksi aina pyritään tuomaan osaksi Promenaden yleistarjontaa.

Jatkuva halu kehittää projektien kokonaisuuksia ja logiikkaa johtaakin työhön, jossa tuntee aina tekevänsä sellaista, jolla on merkitystä, oli se sitten oman tiimin sisäisissä toimivuuksissa tai sitten asiakkaiden tarpeisiin vastaamisessa.

Työssäni pääsen myös näkemään, miten kokemukseni asiakastutkimusten parissa ja data-analytiikkaopintojeni tuottamat taidot sulautuvat yhteen. Tämä näkyy varsinkin teorian ja käytännöllisyyden kohtaamisissa ja tilanteissa, joissa paras mahdollinen toteutus vaatii analyysin teorian sulauttamista teknisten järjestelmien ominaisuuksiin.

Kannustavan työympäristömme ansiosta pääsen opiskelemaan työssäni jatkuvasti lisää analyysin ja raportoinnin työkaluja ja näkemään, miten muutoin pystymme kehittämään toimintaamme.

+358 40 143 1184

bottom of page