top of page

Reimalla päästään lähelle tekemisen ydintä 360–palautteiden avulla

Reiman lähes 100 esihenkilölle toteutettiin 360-palautteet ja niiden purut HR:n fasilitoimina. Tämä toteutuksen malli sopi globaaliin yritykseen mainiosti. Promenade Insight toimi Reiman 360-kumppanina ja valmensi HR:n palautekeskusteluihin osana projektikokonaisuutta. 360 on tuonut johtajuuden kehittämisen keskiöön koko Reimassa.

Reiman HR-päällikkö Mari Shemeikka kokee erityisen tärkeänä esihenkilöiden 360-palautteissa koko prosessin joustavuuden globaalille organisaatiolle. Reima toimii useammalla aikavyöhykkeellä ja työhön kuuluu myös matkustamista. Silloin erityisesti palautteen yksilöllinen käsittely on helpompi organisoida sisältä päin yrityksestä.


HR käy jokaisen 360–palautteen henkilökohtaisesti läpi arvioitujen esihenkilöiden kanssa ja tämä antaa oivan mahdollisuuden päästä niin sanotusti arkeen ja iholle, sekä tukee HR:n ja esihenkilöiden tiivistä arjen yhteistyötä.


Reimalle 360–kumppanin valinnan taustalla merkitsi erityisesti yhteensopivuus: sisällön täytyi palvella hyvin muotoiltuna väittäminä ja riittävän tiiviinä pakettina juuri Reiman johtajuuden periaatteita. Reiman Leadership Principles – Drive, Inspire, Trust – määriteltiin yhdessä vuonna 2020 globaaleissa workshopeissa, johon osallistui Reiman työntekijöitä yli osastorajojen eri maista.


Tärkeä osa johtajuusperiaatteiden määrittelyn lisäksi oli jatkumo niiden toteutumisen mittaamiseen ja kehittymiseen juuri kyseisillä alueilla johtajuustyössä.


Promenade Insightin vakiomuotoinen 360–palaute osui Reiman tarpeisiin sellaisenaan ja yhteinen matka alkoi. Ensin arvioitiin kahdessa erässä kaikki silloiset esihenkilöt, neljällä eri kielellä ja sittemmin on arvioitu uusia reimalaisia johtajuuden lähettiläitä sopivin sykäyksin.


Reima on kokenut prosessin toimivan juuri toivotussa tahdissa, ketterästi ja jouhevasti. Luottamusta on kasvattanut kokemus siitä, että Promenade haluaa ja kykenee vastaamaan asiakastarpeisiin innovatiivisesti. 360-palautteiden raportit ovat selkeitä ja niiden mukana tulevat kehityssuunnitelmapohjat ovat 1&1 keskusteluissa keskiössä. Palautetilanne on varsin hedelmällinen, kun etukäteen täytettyjä kehityssuunnitelman osioita priorisoidaan ja kun niihin haetaan helikopterinäkymää ja strategista yhteyttä. Kehittymistä vahvistaa suunnitelmien jakaminen niin oman esihenkilön kuin oman tiimin kanssa. Avoimuus on kultaakin kalliimpaa ja tukijoukot ovat usein hyvin lähellä! - Mari Shemeikka, HR-päällikkö, Reima

Matkaan mahtuu toki haasteitakin: kuinka taklata vastaamisaktiivisuuden puutetta kiireisinä ajanhetkinä? Aktiivinen tiedottaminen, asiakkaalle ajantasainen vastausseuranta ja koko prosessin merkityksellisyys Reimalla ovat 360–palauteprosessissa avainasemassa, jotta pientenkin tiimien esihenkilöt saavat mahdollisimman kattavan raportin. Vastaamisaktiivisuuteen panostaminen onkin Marille sydämenasia. Kun kerran panostetaan, niin tehdään se myös kunnolla.


Reimalla arvostetaan kaikessa toiminnassa dataan perustuvaa päätöksentekoa ja kehityksen suuntaamista. 360-palautteet ovat tästä yksi henkilöstön kehittämisen elementti. Niistä saadaan apua yksilöllisen kehittymisen fokusointiin, esihenkilövalmennusten suuntaamiseen ja jo olemassa olevien kehitysmahdollisuuksien hahmottamiseen.


Reiman toteuttamissa pulssitutkimuksissa on nähtävissä ilahduttavaa suuntaa – työntekijät ovat antaneet positiivista palautetta esihenkilötyöhön panostamisesta ja sen vaikuttavuudesta.

Miten organisaatiosi hyötyisi vastaavasta ratkaisusta?
Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

bottom of page