top of page

Ekami ja Promenade onnistumisen kierteessä

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami työllistää noin 350 henkilöä sekä kouluttaa ja valmentaa vuotuisesti lähes 10 000 henkilöä. Rekrytointi ja työnantajan veto- ja pitovoimien tutkiminen on noussut tärkeänä teemana HR:n pöydälle. Ekamin ja Promenade Insightin yhteistyö henkilöstökyselyissä juontaa juurensa jo vuosien taakse, ja kyselyitä hyödynnetään aktiivisesti kehittämisessä.

Ekami on ammattiosaajien koulutusyhteisö ja yksi Kymenlaakson seudun isoimmista työnantajista. Ekamin ja Promenaden yhteistyössä lähdettiin aikanaan liikkeelle henkilöstöpulsseilla ja sopivaa kyselyiden sykliä on haettu kokeilemalla ja esihenkilöitä sekä henkilöstöä kuuntelemalla.


Nykyään henkilöstöpulsseja toteutetaan kahdesti vuodessa ja syvempää henkilöstöymmärrystä kerrytetään kolmen vuoden välein. Tärkeää on ollut löytää sopiva tahti, jossa tulokset ehditään myös hyödyntämään huolella. Erilaisia täsmäkyselyitä on tehty tarpeen mukaan, ajan hengessä.


Räätälöinnin mahdollisuus ja Promenade Insightin halu kuulla ja ymmärtää Ekamin tarpeita on ollut kantava voima yhteistyössä. Syksyllä 2023 Ekamissa lanseerattiin Tiimityöstä timanttia –henkilöstökysely ja ekamilaiset tarttuivat innolla tulosten perkaamiseen, analysointiin ja hyödyntämiseen.Pulsseista pitkittäistä tietoa ja ajankohtaisia teemoja


Vuosien varrella Ekamin henkilöstöpulsseissa on säilynyt kolme teema-aluetta, jotka sisällytettiin myös syksyn 2023 laajempaan henkilöstökyselyyn. On ollut tärkeää seurata henkilöstön kokemuksia omasta työvireestä, esihenkilötyöstä ja tiimin toiminnasta. Teema-alueiden keskiarvot ovat strategisia mittareita, ja niitä seurataan säännöllisesti henkilöstötunnuslukuina.


Lisäksi henkilöstöpulsseihin on laadittu vaihtuvaa sisältöä vaikkapa ulkoisen auditoijan kehottamana tai ajankohtaisia työelämäteemoja huomioiden. Viimeisimpiä nostoja henkilöstöpulssiin on ollut työnantajasuosittelu ja luottamus johtoon. Jälkimmäistä on haluttu ymmärtää ja seurata yhä vahvemmin, kun osaavasta työvoimasta on pulaa.Odotuksia johtamistyölle ja hyödyntämiselle


Yhdessä työsuojelutoimikunnan kanssa on sovittu hyvän hyödyntämisen toimintamalli, jota toteutetaan. HR tarjoaa aktiivisesti tukea esihenkilö- ja tiimisparrausten kautta kaikille tiimeille, jotka ovat saaneet alle 3:n keskiarvoja pulssissa. Nousua yli 3:n keskiarvoihin puolestaan juhlistetaan yhdessä.


Henkilöstö on tärkein voimavara ja Ekamin kilpailuvaltti, ja sitä kautta syntyy myös huippua asiakaskokemusta! Henkilöstötutkimuksen tuloksia on hyödynnetty myös Ekamin strategiatyössä. Ylin johto osallistettiin suunnittelusta lähtien henkilöstökyselyprosessiin. Ekamilla koetaan vahvasti, että jokainen päivä on työnantajalupausten lunastamista.Autenttista johtajuutta


Alkuvuodesta 2023 toteutettiin myös autenttisen johtajuuden kysely kahdella kierroksella: ensin esihenkilöiden itsearviointina ja sen jälkeen henkilöstön kokemuksena. Tulosten peilaaminen antoi HR:lle ja johtamistyötä tekeville tärkeää tietoa siitä, missä asioissa koetaan edelleen kirimisen tarvetta kohti tahtotilaa ja mitkä asiat nousevat tärkeiksi ekamilaisessa johtajuudessa.


Tulosten analysointi auttoi myös esihenkilöille suunnatun valmennusohjelman suunnittelua. Esihenkilöiltä odotetaan eettisten periaatteiden toteutumista käytännössä: avointa vuorovaikutusta, osallistamista, kuuntelemista, tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Esihenkilöä itseään pitää myös johtaa näillä periaatteilla ja antaa mahdollisuuksia täyttää johtamiseen kohdistuvia odotuksia.Kehittämisen käytäntöjä


Keväällä 2023 Ekamin HR tuki tiimejä henkilöstöpulssin puruissa erityisen vahvalla otteella ja samalla saatiin kerrytettyä valtava tietopankki hyvistä kehittämissuunnitelmista ja -käytännöistä. Kukin esihenkilö sai tarvitsemaansa tukea fasilitointiin ja vuoden mittaan ekamilaiset esihenkilöt pääsivät toden teolla vauhtiin ja harjoittelemaan innostavia tulospurkuja ja kehittämisen fasilitointia.


Hyödyntämisen valmennuksia on järjestetty Ekamilla esihenkilöille jo vuosia Promenade Insightin seniorikonsulttien toimesta. Tulosyksiköiden johtajat ovat olleet mukana kehittämistilaisuuksissa, ja työnohjaajaa tai työyhteisösovittelijaa on käytetty tarpeen tullen. Parasta on, että potentiaalisia haasteita pintautuu jo ennakoivasti pulssien kautta ja niihin päästään varhain kiinni.


Ekamin henkilöstöjohtaja Jyyni Postila-Sutinen toteaa vuosien kysely- ja valmennusyhteistyön perimmäisen tarkoituksen hyvin yksiselitteisesti: ”Lopulta haluamme vain varmistaa yhteistyön avulla, että meillä opiskelijat oppivat, asiakkaat ovat tyytyväisiä ja henkilöstö voi hyvin.”

Miten organisaatiosi hyötyisi vastaavasta ratkaisusta?
Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

bottom of page