top of page

Asiantuntijayrityksen innovatiivinen henkilöstökysely

Sofigate on Pohjoismaiden johtava bisnesteknologiayhtiö, jossa työskentelee yli 700 kokenutta teknologia- ja transformaatioammattilaista. Sofigate toteutti eFlame-pilottikyselyn, jossa mitattiin asiantuntijoiden työntekijäkokemusta asiakkuuksissa ja projekteissa. Promenade Insight toimi Sofigaten kumppanina kyselysisällön suunnittelussa ja tulosten raportoinnissa.

Toimialalle tyypillisesti Sofigaten konsultit saattavat työskennellä pitkäänkin saman asiakkaan projekteissa ja toimintaympäristössä, tiiviissä yhteistyössä sekä asiakkaan organisaation että laajemman kumppaniekosysteemin asiantuntijoiden kanssa.


Kun työtä tehdään verkostomaisesti ja myös muualla kuin oman työnantajan ympäristössä, tarvitaan rinnalle uusia tapoja mitata työntekijäkokemusta. Perinteinen henkilöstökysely, jossa tulokset raportoidaan hallinnollisen organisaatiorakenteen mukaan, ei tällöin yksinomaan toimi.


Tällaisessa organisaatiossa työntekijäkokemusta kannattaa mitata konkreettisesti siellä, missä työtä tehdään ja missä työntekijäkokemus ja asiakaskokemus limittyvät tiiviisti yhteen - asiakasprojekteissa ja päivittäisessä työssä. Niin henkilöstökyselyn sisällön kuin raportoinnin tulee tukea asiakasvastaavien johtamistyötä ja asiakaskokemuksen kehittämistä konsulttitiimien näkökulmasta.


Sofigate päätti tarttua rohkeasti haasteeseen ja toteutti eFlame-pilottikyselyn, jossa mitattiin asiantuntijoiden työntekijäkokemusta asiakkuuksissa ja projekteissa. eFlamessa työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen kehittäminen kytkeytyvät luontevasti yhteen: työstään innostuneet asiantuntijat saavat aikaan erinomaista asiakaskokemusta.


Promenade Insight toimi Sofigaten kumppanina eFlame-kyselysisällön suunnittelussa ja tulosten raportoinnissa. Valmensimme myös asiakasvastaavat tuloskeskusteluihin oman asiakkuustiiminsä kanssa.


Lue eFlame-pilotista lisää Sofigaten nettisivuilta: Mielekkäitä työtehtäviä ja vaikuttavia asiakasprojekteja

Miten organisaatiosi hyötyisi vastaavasta ratkaisusta?
Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

bottom of page