top of page

Merkityksellistä työntekijäkokemusta – Metsähallituksen henkilöstötutkimus

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka hallinnoi ja hoitaa valtion maa- ja vesialueita ja huolehtii niiden säilyttämisestä tuleville sukupolville. Metsähallitukselle on ensiarvoisen tärkeää tarjota henkilöstölle erinomainen työntekijäkokemus. Promenade Insight on toiminut jo pitkään Metsähallituksen henkilöstötutkimuskumppanina.

Työntekijäkokemus kumpuaa strategiasta ja ydintehtävästä


Henkilöstötutkimus on Metsähallitukselle tärkeä jatkuvan parantamisen työväline. Laajempi henkilöstötutkimus tehdään kerran vuodessa ja siitä Metsähallitus saa syvempää ymmärrystä työntekijäkokemuksesta. Henkilöstötutkimuksen lisäksi tehdään kevyempiä fiilismittauksia, jotka tukevat kehittämistä.


”Olemme pohtineet paljonkin tavoiteltua työntekijäkokemusta”, kertoo Metsähallituksen henkilöstöjohtaja Terhi Vires. ”Meille on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus kokea onnistumista, saavuttaa tavoitteet ja kehittyä. Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus ovat vahvasti läsnä toiminnassamme, ja niitä seuraamme, mittaamme ja kehitämme jatkuvasti.”


Metsähallitus kehittää aktiivisesti johtamista ja esihenkilötyötä. Metsähallituksen henkilöstöpolitiikassa todetaan, että jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään johtamiseen ja rakentavaan palautteeseen, ja vastavuoroisesti jokainen työntekijä on velvollinen osoittamaan hyviä työyhteisötaitoja. Johtamisen periaatteet on rakennettu yhdessä henkilöstön kanssa.


Yhteisöllisyys ja tiimihenki ovat keskeisiä asioita työntekijäkokemuksessa. ”Työntekijäkokemus on aito, kun sitä rakennetaan yhdessä, liitettynä organisaation strategiaan ja ydintehtävään”, Vires toteaa.


Promenaden ammattitaito vakuutti Metsähallituksen


Promenade Insightin tekemisessä Metsähallitus arvostaa erityisesti toimivaa kyselykonseptia ja kykyä analysoida tulokset ammattimaisesti. ”Promenade on nostanut tulosesittelyissä rohkeasti esiin niin organisaatiomme vahvuudet kuin kehittämiskohteet. Teillä on ollut kyky puhua johdon kieltä herättelevästi”, Terhi Vires toteaa.


Metsähallitukselle henkilöstökyselyn räätälöitävyys on ollut tärkeää ja lomakkeella on ollut mukana organisaatiolle ajankohtaisia teemoja esimerkiksi strategian toteutumisen seurantaan liittyen. Tulosraportoinnin online-työkalu on niin ikään koettu toimivaksi.


Johtoryhmässä ja hallituksessa käsitellään henkilöstökyselyjen tuloksia säännöllisesti. Vahvuuksien tunnistaminen ja sanottaminen on tärkeää ja yhteisille kehityskohteille saadaan kyselyjen kautta henkilöstön tuki. Tehtyjen kehitystoimien vaikuttavuuden seuranta on mielekästä ja innostavaa.


Vaikuttavaa kehittämistä


Metsähallituksessa ylin johto ja kaikki esihenkilöt ovat sitoutuneet tulosten käsittelyyn. Tuloksista viestitään Metsähallituksen sisällä avoimesti ja tulosyhteenvedot ovat intrassa kaikkien nähtävillä. ”Meille tavoitteellisuus, osallistaminen ja seuranta ovat keskeisiä kehittämisen periaatteita”, Vires painottaa.


Tulosten analysoinnissa on haluttu ymmärtää tulosten taustalla olevia juurisyitä ja nähdä kehittämisen vaikuttavuus. Esihenkilötyön kehittämiseen on panostettu Metsähallituksessa jo pitkään, mikä näkyy myönteisesti henkilöstökyselyn tuloksissa. ”Esihenkilötyö nousi tuloksista vahvuudeksi, mistä olen äärimmäisen iloinen”, Vires mainitsee.


Tuloksista on noussut esiin myös yhteisiä kehityskohteita, joita työstetään nyt aktiivisesti. Seuraavaa henkilöstötutkimusta odotetaan jo mielenkiinnolla.


Henkilöstötutkimus mukana ympäri vuoden


Metsähallitus kokee Promenade Insightin asiakaslähtöisenä ja joustavana tutkimuskumppanina. Vuorovaikutus on mutkatonta, aikatauluissa pysytään ja Metsähallituksessa koetaan, että Promenade tuo asiantuntijuudellaan selkeästi lisäarvoa Metsähallituksen omaan osaamiseen.


”Henkilöstötutkimus tukee osaltaan Metsähallituksen strategian ja arvojen toteuttamista ja tuo strategiaan henkilöstön näkökulman. Meillä henkilöstötutkimus kulkee mukana koko vuosikellossa”, Vires kertoo.

Miten organisaatiosi hyötyisi vastaavasta ratkaisusta?
Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

bottom of page