top of page

Henkilöstöala HELA ry hyödyntää tutkimusta henkilöstöyritysten edunvalvonnassa

Henkilöstöyritysten työnantaja- ja toimialaliitto HELA on tehnyt vuokratyöntekijätutkimuksen Promenade Insightin tiimin kanssa vuodesta 2007 lähtien. Vuokratyöntekijöiden työntekijäkokemuksen seuranta antaa HELAlle arvokasta näkemystä, jota hyödynnetään alan edunvalvonnassa ja koko toimialan kehittämisessä.

Henkilöstöala HELA on henkilöstöä vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työnantaja- ja toimialaliitto, joka neuvottelee Henkilöstöalan yleissitovan työehtosopimuksen ja yleiset sopimusehdot, teettää alaa koskevia tutkimuksia ja tilastoja sekä antaa työsuhteisiin liittyvää neuvontaa ja koulutusta jäsenyrityksilleen. Yksi näistä alaa koskevista tutkimuksista on vuokratyöntekijätutkimus, joka on tehty Promenade Insightin edeltäjäyrityksen kanssa ensimmäisen kerran vuonna 2007. Tähän asti tutkimus on tehty yhteensä yhdeksän kertaa. Tuorein on vuodelta 2022.


Tutkimuksella on haluttu selvittää henkilöstöalan työntekijöiden työntekijäkokemusta yrityskohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti. 15 vuoden seuranta on osoittanut merkittävää muutosta henkilöstöalan työntekijäkokemuksen kehityksessä: Vuokratyöntekijät arvostavat työnsaamisen nopeutta, tasa-arvoista kohtelua työpaikoilla sekä vuokratyön tuomia uusia työllistymismahdollisuuksia. Jopa 93 % vastaajista suosittelisi vuokratyötä tuttavilleen.


”Promenade on aina osannut sovittaa selkeän yhteisen tavoitteen tutkimukselle. Tärkeimpänä tavoitteena on ollut tulosten hyödynnettävyys. Heidän asiantuntijansa ovat keskustelevia ja luotettavia. Online-raportointityökalu on monipuolisuudessaan hyvä. Sen avulla on helppo perehtyä tuloksiin tarkemmin ja kaivaa näkemystä viestinnän ja edunvalvonnan tueksi”

- Leena Vänni, viestintäpäällikkö, HELA ry


HELA on hyödyntänyt tutkimustuloksia erityisesti sidosryhmäviestinnässä monille eri tahoille, kuten TE-toimistoille, ELY-keskuksille sekä ammattiliitoille. Tutkimuksen tärkeintä antia on ollut tuottaa Henkilöstöala HELAlle edunvalvonnan tueksi ajankohtaista ja luotettavaa tietoa, jota kukaan muu ei kerää.


Voit tutustua lisää tutkimukseen Helan verkkosivuilla.

Miten organisaatiosi hyötyisi vastaavasta ratkaisusta?
Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

bottom of page