top of page
  • Writer's pictureMarianna Karvinen

Olipa kerran tuloksellinen työyhteisö - EFEKTI-viitekehyksemme tarina


Tuloksellisen työyhteisön kulmakivi on toimeenpanokyky, joka muodostuu toimeenpanon edellytyksistä, selkeistä tavoitteista ja työyhteisön positiivisesta vireestä. Toimeenpanokyvyllä tarkoitetaan kykyä saada haluttuja asioita aikaan, ja uskomme tämän mitattavissa olevan kyvyn olevan yksi tärkeimmistä edellytyksistä niin organisaation kuin ihmisten onnistumiselle.


Uudistettu tutkimusten ja valmennusten viitekehyksemme on nimeltään EFEKTI™, tuloksellisen työyhteisön viitekehys. Viitekehyksessämme kaiken tekemisen lähtökohtana on organisaation olemassaolon tarkoitus. Strategia, tavoitteet ja päämäärät tarjoavat ideaalitilanteessa koko henkilöstölle selkeän suunnan, joka ohjaa arjen tekemistä.


Tutkimme tuloksellisen työyhteisön nykytilaa suomalaisessa työelämässä Tuloksellinen työyhteisö 2023 -paneelitutkimuksessamme. Tutkimuksen tulokset kertovat, että työn yhteinen suunta on selvä ilahduttavan suurelle osalle vastaajista. Selkeän suunnan ylläpito on toiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta olennaisen tärkeää.


Tutkimus toi esiin selkeän tarpeen tiimien työtapojen sujuvoittamiselle: toimivalle roolitukselle, hyvälle tiedonkululle ja yhteiselle oppimiselle. Tämän haasteen tunnistaminen ja paikantaminen auttaa ryhtymään tarvittaviin kehittämistoimiin tuloksellisuuden ja toimeenpanokyvyn parantamiseksi.


Selkeän suunnan ja sujuvan työn lisäksi työyhteisöön tarvitaan virettä ja intoa. Olenko innostunut työstäni? Voinko osallistua työni tavoitteiden määrittelyyn? Palaudunko riittävästi työstäni? Tuloksellinen työyhteisö 2023 -tutkimus osoittaa, että erityisesti työstä palautuminen on yhä useamman organisaation huolenaiheena.


Lukuisissa kohtaamisissa erilaisten työyhteisöjen kanssa näemme, kuinka tärkeää aidosti osallistava johtaminen ja oppiva työkulttuuri ovat tämän päivän työssä. Ihmisten johtaminen ja esihenkilöiden aito kiinnostus tiimiläisten ideoita kohtaan ovat tärkeimpiä esihenkilötyön prioriteetteja.


Yhdessä kehittäminen ja kehittyminen puolestaan tarjoavat uusia mahdollisuuksia onnistumiselle. Myös kokemus työnantajan luotettavuudesta nousee tuloksellisen työyhteisön tärkeimpien elementtien joukkoon. Työnantajan luotettavuus syntyy muun muassa henkilöstön yhdenvertaisuuden tunteesta, mikä onkin erityisen ajankohtainen teema lähes kaikilla työpaikoilla.


Tuloksellisen työyhteisön viitekehysTuloksellisen työyhteisön edellytykset jakautuvat mallissamme viiteen osa-alueeseen:

  • innostava työ

  • osallistava johtaminen

  • sujuva tiimityö

  • oppiva työkulttuuri sekä

  • luotettava työnantaja.

Mitä paremmin tuloksellisen työyhteisön osa-alueet toteutuvat työn tekemisen arjessa, sitä parempi on työyhteisön toimeenpanokyky, ja sitä todennäköisemmin organisaatio menestyy ja onnistuu perustehtävänsä täyttämisessä.


Organisaation ja työyhteisön toimeenpanokykyä kannattaa mitata, ja se onnistuu mainiosti tuloksellisen työyhteisön EFEKTI™-tutkimuksella. Kiinnostuitko? Olethan meihin yhteydessä, niin keskustellaan lisää!


Marianna Karvinen

Marianna on Promenaden tutkimusjohtaja, joka näkee suuremmatkin kehityshaasteet aina positiivisesta, yhteisen oppimisen näkökulmasta.

155 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page