top of page
  • Marianna Karvinen

Olipa kerran tuloksellinen työyhteisö - EFEKTI™-viitekehyksemme tarina


Näkemyksemme mukaan tuloksellisen työyhteisön kulmakivenä on toimeenpanokyky, joka muodostuu toimeenpanon edellytyksistä, tavoitteiden selkeydestä ja työyhteisön positiivisesta vireestä. Toimeenpanokyvyllä tarkoitetaan kykyä saada haluttuja asioita aikaan, ja uskomme tämän mitattavissa olevan kyvyn olevan yksi tärkeimmistä edellytyksistä organisaation onnistumiselle.


Uudistettu tutkimusten ja valmennusten viitekehyksemme on nimeltään EFEKTI™, tuloksellisen työyhteisön viitekehys. Viitekehyksessämme kaiken tekemisen lähtökohtana on organisaation olemassaolon tarkoitus. Strategia, tavoitteet ja päämäärät tarjoavat ideaalitilanteessa koko henkilöstölle selkeän suunnan, jota kohti pyrkiä sujuvasti arjen työtä tekemällä.


Tutkimme tuloksellisen työyhteisön toteutumista äskettäin myös Tuloksellinen työyhteisö 2023 -paneelitutkimuksessamme. Tutkimuksen tulokset kertovat, että työn yhteinen suunta on ilahduttavan suurelle osalle selvä. Tämän vahvuuden ylläpito on toiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta olennaisen tärkeää.


Sen sijaan tiimien työtapojen sujuvoittamiselle nähdään tarvetta. Tämän haasteen tunnistaminen ja paikantaminen auttaa ryhtymään tarvittaviin kehittämistoimiin tuloksellisuuden ja toimeenpanokyvyn parantamiseksi.


Selkeän suunnan ja sujuvan työn lisäksi työyhteisöön tarvitaan virettä ja intoa. Olenko innostunut työstäni? Voinko osallistua työni tavoitteiden määrittelyyn? Palaudunko riittävästi työstäni? Tuloksellinen työyhteisö 2023 -tutkimus osoittaa, että erityisesti työstä palautuminen on yhä useamman organisaation huolenaiheena.


Lukuisissa kohtaamisissa erilaisten työyhteisöjen kanssa näemme, kuinka tärkeää aidosti osallistava johtaminen ja oppiva työkulttuuri ovat tämän päivän työssä. Ihmisten johtaminen ja esihenkilöiden aito kiinnostus tiimiläisten ideoita kohtaan ovat tärkeimpiä esihenkilötyön prioriteetteja.


Yhdessä kehittäminen ja kehittyminen puolestaan tarjoavat uusia mahdollisuuksia onnistumiselle. Myös kokemus työnantajan luotettavuudesta nousee tuloksellisen työyhteisön tärkeimpien elementtien joukkoon. Työnantajan luotettavuus syntyy muun muassa henkilöstön yhdenvertaisuuden tunteesta, mikä onkin erityisen ajankohtainen teema lähes kaikilla työpaikoilla.


Tuloksellisen työyhteisön viitekehysTuloksellisen työyhteisön edellytykset jakautuvat mallissamme viiteen osa-alueeseen:

  • innostava työ

  • osallistava johtaminen

  • sujuva tiimityö

  • oppiva työkulttuuri sekä

  • luotettava työnantaja.

Mitä paremmin nämä osa-alueet toteutuvat työn tekemisen arjessa, sitä parempi on työyhteisön toimeenpanokyky, ja sitä todennäköisemmin organisaatio menestyy ja onnistuu perustehtävänsä täyttämisessä.


Organisaation ja työyhteisön toimeenpanokykyä kannattaa mitata, ja se onnistuu mainiosti tuloksellisen työyhteisön EFEKTI™-tutkimuksella. Kiinnostuitko? Olethan meihin yhteydessä, niin keskustellaan lisää!
Marianna Karvinen

Marianna on Promenaden tutkimusjohtaja, joka näkee suuremmatkin kehityshaasteet aina positiivisesta, yhteisen oppimisen näkökulmasta.

75 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page